V máji prebehlo stretnutie výcvikových skupín na zoznámenie sa a výmenu skúseností medzi srbskou AG, bulharskou SG5 a česko – slovenskou Bojovesimulace. Stretnutie sa odohralo na slovensku a zabezpečoval ho tým bojových simulacií. Výzbroj zabezpečili naši členovia a tvorila ju trojica SA.vz58 v úprave FABDEFENCE, 3x pištol glock, 1x brokovnica benneli a puška s optikou ráže 222.rem.

Prehľad programu:

Piatok
príjazd zahraničných hostí približne o 14h, zoznámenie sa so strelnicou a jej vybavením, bezpečnostnými uhlami a prezentácia zbraní
17h ubytovanie hostí v ubytovni, večera
19h odjazd na strelnicu – večerné cvičenie pod vedením Bojovýchsimulacií

Sobota
8h po raňajkách odchod na strelnicu, začiatok hlavného programu
18h večera na strelnici
20h odjazd späť na ubytovňu – diskusia

Nedeľa
8-9h upratanie strelnice, približne o 10h odjazd zahraničných hostí

PIATOK

Nočné streľby a la bojovesimulace
Prvé spoločné cvičenie sa zhodou okolností začalo práve nočnými streľbami. Išlo o zdanlivo jednoduché cvičenie na 4 popre na vzdialenosť približne 7-8m. Toto cvičenie malo niekoľko úrovní, ktoré postupne zvyšovali náročnosť.

V prvej išlo o zostrelenie popra, ktorý nasvietil inštruktor. Toto cvičenie nerobilo nikomu problémy keďže všetky naše glocky mali mieridlá pre nočné streľby.
V druhej inštruktor nasvietil poper iba ma okamih a strelec ho musel stihnúť zosteliť behom tohto okamihu alebo stieľať po pamäti. Toto cvičenie už strelcov potrápilo a ukázalo, kto má za sebou skúsenosti so streľbou v tme.
V tretej úrovni inštruktor mával baterkou úplne náhodne a strelec mal za úlohu zostreliť cieľ, ktorý sa mu podarí zazrieť. Posledné cvičenie malo preveriť návyk strelca na toto prostredie a naučiť ho využívať toto prostredie vo svoj prospech. S baterkou v ruke natiahnutou čo najďalej od tela našiel jeden z cieľov, vypol baterku prešiel do kľaku a držaním typu Harrys baterky a zbrane, znovu nesvietil na cieľ a zostrelil ho. Každý z účastníkov IM si tieto techniky vyskúšal, a aj ten ktorému z počiatku robil trochu problém sa postupne zlepšil. Zo strany AG ani SG5 neboli žiadne námietky voči technike ani spôsobu cvičenia. V neskorých hodinách nasledoval odchod na ubytovňu.

SOBOTA
Po raňajkách odchod na strelnicu. Tu sa začalo zoznamovanie s našimi zbraňami, pripravovalo sa vybavenie strelnice podľa potrieb jednotlivých skupín a zároveň sa dohadovalo poradie prezentácií.

Bulharská SG5 ako prvá
Táto skupina je zložená zo 4 členov, ktorý sú ex príslušníci zásahovej jednotky a niektorý aj ochranky bulharského prezidenta.

Skupina začala ukážkou tichého priblíženia a dynamického vstupu do miestnosti s ozbrojenými páchateľmi. Bolo vidieť dokonalé zladenie úloh v týme, komunikáciu a dobre nacvičený postup. Cvičenie ukázali niekoľko krát z rôznych uhlov priblíženia a aj prestavbe tvaru miestnosti.

Druhá ukážka s týkala streľby z auta za jazdy aj z miesta a taktický spôsob jeho opustenia pri krycej paľbe. Opäť je vidieť súhru týmu a taktiku špecifickú pre tento typ situácie.
Členovia SG5 po každom cvičení vysvetlili svoje postupy a odpovedali na konkrétne otázky ohľadom techník ktoré používajú ako napríklad spôsob vyklonenia pri streľbe z auta, zaujatie stabilnej pozície pre streľbu, rozdelenie palebných sektorov, vystupovanie atd.
Na skupine SG5 bola vidieť vysoká profesionalita.

ACG prvá časť
V prvej časti prezentácie tejto Srbskej spoločnosti nás previedla prehľadom obsahu ich týždenného kurzu sebaobrany, ktorý obsahuje obranu proti priamemu útoku útočníka, ochrane 2 osoby alebo boja proti viac ako jednému protivníkovi súčasne.

Ukážky boli doplnené o veľmi detailným výkladom a účinkoch konkrétnych techník, tlakových bodoch na ľudskom tele ktoré môžu byť použité v boji.

Bojovesimulace
Náš tým prezentoval svoj spôsob drilových a simulačných systémov pre tréning streľby z krátkych zbraní. Začali sme ukážkou tréningu správneho napichovania na cieľ, stabilnú polohu a stabilizovanie polohy po jej strate z akýchkoľvek dôvodov.
Pokračovali sme ukážkou tréningu tasenia zbrane a streľby na poper, ktoré bolo štartované nie zvukovým signálom timera, ani nejakým zvolaním, ktoré sa v realite nevyskytuje ale ako reakciu na pohyb útočníka resp. na to čo drží osoba v rukách.
Následne toto cvičenie prešlo do ukážky pacifikácie neozbrojeného útočníka úderom zbrane do slabín. Ďalej sme prezentovali náš spôsob tréningu bojovychsimulacií pomocou špeciálneho streliva do ostrých zbraní našej vlastnej výroby. Táto pomôcka pre nácvik obranných techník so zbraňou na veľmi krátku vzdialenosť sa stretla s veľkým úspechom a záujmom. Účastníci IM si niekoľko krát sami vyskúšali použitie tohto streliva v simulovanom útoku.
Náš blok sme ukončili ukážkou záťažového cvičenia na zvyšovanie psychickej odolnosti strelca kedy pod simulovaným psychickým tlakom formou neustáleho atakovania počas klikovania kopaním, krikom, streľbou slepých nábojov v jeho blízkosti z SA58, prázdnymi nábojnicami v zásobníkoch primiešaných medzi nábojmi, ktoré vytvárali neustále poruchy zbrane, musel reagovať na povely inštruktora a zostrelovať popre iba pri určitom povele.

ACG druhá časť
V druhej časti svojich ukážok ACG predviedli niekoľko krízových scenárov pri ozbrojenom doprovode VIP v aute aj pri pešom presune. Keďže nie som expert na VIP ochranu nemôžem objektívne kritizovať ani chváliť použitú taktiku. Pôsobila na mňa však veľmi dobre. Bola vidieť jasná tímová súhra. Pri presunoch bol VIP vždy obklopený dvomi alebo tromi ochrancami, ktorý ho chránili telom a pri pohybe zároveň paľbou a zbytok tímu vždy kryl ústup alebo nastupovanie. Najlepšie zachycujú ich postupy fotografie a video.

Serbian sniper
Posledná časť prezentácie ACG patrila vojnovému veteránovi. Bol to človek vyrovnaný a veľmi pokojný, bol to sniper. Napriek tomu, že som sa s takýmto človekom nestretol, vždy som si takto nejak profesionálneho odstrelovača predstavoval. Predviedol nám svoj vlastnoručne vyrobený maskovací oblek, čiapku a spôsob maskovania pušky. Popísal taktiku boja ktorú ako odstrelovač používal a vysvetlil nám rozdiely v druhoch pušiek, dostrelov a efektívneho zásahu cieľov. Najzaujímavešie však boli praktické ukážky plazenia sa s puškou alebo streleckej polohy.

Na záver si účastníci IM sami vyskúšali streľbu z pušky pod vedením toho profesionála.

Záver
Zorganizovanie toho stretnutia preverilo naše ogranizačné schopnosti ale som si istý, že to stálo za to. Nahliadnuť do práce vojnových veteránov, profesionálnych VIP ochrankárov, bývalých aj aktívnych členov zásahových jednotiek a vojnou zoceleného odstrelovača bolo pre nás viac ako poučné. Pre nás je uznanie už len to, že rešpektujú náš spôsob tréningu a nemali k nemu žiadne výrazné výhrady a sami si ho aj vyskúšali. Osobne si myslím že si navzájom máme čo ponúknuť a preto dúfam, že to nebolo naše posledné stretnutie.