Izraeli Combat Shooting alebo aj intuitive shooting je produktom izraelskej armády na výučbu boja s krátkou aj dlhou strelnou zbraňou.  Je to celosvetovo známy a veľmi uznávaný strelecký systém, ktorého mnohé prvky tvoria základ iných nových streleckých systémov. ICS je však jedinečný svojím komplexným prepracovaním použitia strelnej zbrane ako celku nielen na streľbu ale aj napr. na údery. Postoj pri streľbe ako aj naťahovanie zbrane sú jedinečné a okamžite tento systém identifikujú od ostatných. Vznikol po 2.sv vojne na  zjednotenie streleckého výcviku v krajine do ktorej prúdili zbrane najrôznejšej kvality a s rôznymi typmi poistiek. Každý ovládal niečo a niečo iné mal vyskúšané v boji a tak sa to zjednotilo v ICS kde sa práve kvôli rôznym druhom a kvalite zbraní zjednotilo nosenie bez náboja v komore, nič menej v červenej zóne už boli vojaci cvičený mať náboj v komore a zbraň pripravenú k paľbe podľa hesla „Pokiaľ nepotrebujem strieľať, nepotrebujem mať náboj v komore, ani mať tasenú zbraň“ a opačne. Sústava veľmi tvrdých drilových cvičení na absolútne zautomatizovanie  bezpečného ovládania zbrane dovolila v relatívne krátkom čase vycvičiť z vojakov kvalitných strelcov – bojovníkov.  Jedinečnosť  systému spočíva práve v tom, že nie je zameraný iba na streľbu samotnú. Psychická príprava na boj ako aj techniky zahŕňajúce streľbu po zranení silnej alebo slabej ruky, s tým spojenú kompletnú manipuláciu so zbraňou vrátane prebíjania, streľba v dave kde je extrémne dôležitá rozhodovacia schopnosť  a mnoho ďalších tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť.  Vďaka tomu je vojak, policajt, ochrankár  alebo aj obyčajný občan  kvalitne trénovaný v ICS pripravený na bleskové riešenia tých najkritickejších situácií.

Špecifické znaky ICS:

POSTOJ:  Amida, otvorené áčko, je to stabilná poloha, ktorá je dôležitá pre intuitívnu streľbu, ktorá dovoľuje strieľať na kontaktnú  vzdialenosť aj naslepo, pretože využíva prirodzenú polohu tela. Kombinácia tohto postoja, zatnutia svalov v celom tele a zadržaného dychu pri streľbe je dôležité pre to aby v prípade zásahu  strelca protivníkom nedošlo k vyrazeniu dychu.

Naťahovanie zbrane: Robí sa z toho dôvodu, že v Izraeli sa nenosí náboj v komore a to dokonca aj v zľadom na to že Izrael je celú svoju históriu neustále v nejakom vojenskom konflikte. V dnešnej dobe je nosenie bez náboja v komore už považované  za zbytočnosť, podľa mojich skúseností to však nijak zásadne neovplyvňuje možnosti obrancu v prípadnom strete. Skôr by som to videl tak, že natiahnutie zbrane má na väčšinu ľudí silný psychologický efekt a napr. pri strate zbrane  pri súboji z blízka kedy ju nebolo možné vytiahnuť a zmocni sa jej útočník, dáva prázdna komora obrancovi ešte šancu na jej získanie, čo pri nabitej zbrani už pravdepodobne nebude možné. Ďalšií dôvod je napríklad to, že nie všetky ozbrojené zložky majú v predpisoch o nosení služobných zbraní náboj v komore. Preto je spôsob natiahnutia dosť podstatný pre jej použitie v kritickej situácií.

Kontrola zbrane: Často krát sa v boji stávalo, že strelec bol nemilo zaskočený nefunkčnosťou svojej zbrane, čo malo často tragické následky. Preto sa v ICS vždy pri akejkoľvek zmene polohy kontrolu je vyhadzovacie okienko zbrane . Je to účinná poistka na predchádzanie takýchto fatálnych chýb v situáciách kedy je aj tá najmenšia rozhodujúca. Kontrola nezaberie viac ako 0,2s a môže to byť jediná vec medzi životom a smrťou. Táto technika sa trénuje napáskovaním prázdnych nábojníc do zásobníka a za atakovania strelca a psychického nátlaku strelec postupne strieľa a premiestňuje sa, pričom sústavne odstraňuje závady. Je to dril, ktorý značne pomáha budovať psychickú odolnosť.

Stabilizácia polohy: Je to systém vydupávania pri zastavovaní z behu alebo na stabilizovanie polohy po strate stability strelca z akýchkoľvek dôvodov.  Najlepšie sa to dá prirovnať k ABS v automobile. Keďže strelec nemusí vždy dobre vidieť povrch miesta kde chce zastaviť alebo na to proste nemá čas, vydupávaním sa zamedzí tomu aby spadol vtedy keď to  potrebuje najmenej a vždy sa mu podarí bezpečne zastaviť na akomkoľvek povrchu  od sypkého cez mokrý až po zľadovatený.

Toto je len úzky výber pozitívnych vlastností tohto systému ktoré nie sú ani trochu zastaralé a dokonale sa hodia aj pre našu dobu aj zemepisnú šírku. Každá technika má svoj význam bola vyvíjaná a vylepšovaná priamo v boji a či už chceme alebo nie, akékoľvek ohrozenie vašej osoby alebo rodiny, bude pre Vás boj v ktorom si nemôžete a nebudete brať biele rukavičky. Veľmi rázne a tvrdo zakročiť je dôležité preto, že druhú šancu už dostať nemusíte.
Kdekoľvek, kedykoľvek, za akýchkoľvek podmienok agresívne a tvrdo bojovať proti hrozbe, o tom je ICS.