V prvom dni sme sa zmerali na zdokonaľovanie schopností a postupov nevyhnutných na správne riešenie vyhroteného konfliktu pri ktorom už bol obranca nútený vytiahnuť svoju dovtedy skryto nosenú zbraň proti útočníkovi a pod hrozbou použitia zbrane alebo varovným výstrelom donútiť útočníka aby uposlúchol výzvy obrancu. Naši členovia si tak na vlastnej koži vyskúšali aké je až prekvapivo náročné správne vyzývať osobu k spolupráci pri mierení zbraňou, skontrolovať útočníka na zemi či nemá ďalšie zbrane pri sebe, ako správne pracovať s použitím pák na ruky tak aby obranca mal takticky čo najvýhodnejšie postavenie v prípade napadnutia ďalším útočníkom, ako komunikovať s náhodnými okoloidúcimi ktorý nechápu situáciu ktorá sa práve odohráva alebo videli iba jej zlomok, ako náročne je skonsolidovať myšlienky, reč a kontrolu okolia pri telefonovaní  na políciu opísať svoje a útočníkove oblečenie, jeho polohu a stav. Nemenej dôležitý je postup správania po príchode polície na miesto vášho konfliktu, pretože jediná osudná chyba môže vašu úspešnú sebaobranu premeniť na katastrofu v podobe nesprávnej interpretácie vášho správania alebo pohybov príslušníkmi PZ.   Všetky faktory sa celkom menia a zhoršujú tým ak bol ranený útočník, vy alebo niekto iný. Tieto modelové situácie vo všeobecnosti búrajú psychické bloky ktoré má v sebe
každý z nás a pomáhajú nás pripraviť na realitu skutočného boja tým že ich znovu a znovu zažívame. Každý sa na vlastnej koži presvedčil kde má svoje slabé miesta a takýmto nenásilným a kľudným spôsobom (v porovnaní s realitou) ich mohol postupne odstra
ňovať čo je obrovské plus oproti tomu čo by mohol spôsobiť ich chybné riešenie v realite.

Nočný tréning – krok od reality!

Akokoľvek tvrdo trénujeme je jeden faktor ktorý aj ten najlepší tréning cez deň nenahradí. Skutočná tma! Inak vnímate prostredie okolo seba, menia sa pravidlá niektorých postupov, v ruke máte o jeden predmet najviac- baterku, v prípade osvetlenia niekým iným  ste dezorientovaný. Toto sa cez deň nasimulovať nedá. Preto sme ďalšie cvičenia sústredili na nočnú dobu.
Cvičenie prebiehalo nasledovne. Strelec na mieste dostal pokyn že ak uvidí niekde osvietený cieľ má tasiť a strieľať. Popre boli náhodne nasvecované len na určitú dobu takže musel strelec správne „zapichnúť“ a vystreliť. Tu sa zúročujú hodiny drilov suchého napichovania, pretože iba tak bolo možné spoľahlivo zasiahnuť ciel. Strelcovu pozornosť pritom sústavne narúšal hluk, náhodné svietenie do očí a občas zásahové výbušky s veľmi silnými zábleskami.
Ďalšia modelová situácia bola zameraná nato že útočník nemá záujem spolupracovať ale nie je ozbrojený, je si vedomý svojej tzv. výhody a myslí že nad obrancom získava výhodu, čo obranca využíva na prudké priame priblíženie a dvoj úderom – prvým do tváre na odvedenie pozornosti a druhým úderom v čo najrýchlejšom slede do slabín vlastnou zbra
ňou a obstúpenie útočníka s následným zrazením ho na zem a kontrolou jeho polohy, a zbežným prehľadaním či nie je naozaj ozbrojený, ľahko sa totiž môže stať  že ak na chvíľu nad útočníkom na zemi stratiť  kontrolu alebo vás niekto prepadne zo zálohy, vytiahne nôž a napadne vás. Počas kontroly útočníka však  zaznie signál na zostrelenie jedného zo 4 poprov a obranca musí bleskovo reagovať pričom nesmie stratiť kontrolu nad útočníkom na zemi a pokiaľ to situácia dovoľuje, musí dodržať správny postup tj. výstraha alebo varovný výstrel na ďalšieho útočníka v podobe popra. Je totiž nevyhnutne nutné aby vždy keď to ide obranca čo najviac vyzýval útočníka aby sa vzdal, pretože prípadný svedok nemusí vidieť situáciu zreteľne ale poradie výziev kričaných na útočníka s následnou streľbou z pravidla nebude popisovať mylne.
Túto situáciu si každý vyskúšal niekoľkokrát a sám sa presvedčil že nie je ani trochu jednoduché vyzývať alebo strieľať po ďalšom útočníkovi ak máte pod sebou jedného na zemi ktorý sa prípadne ešte stále odmieta vzdať.

Modelovka „zlodej v aute“

Táto situácia spolu s nočnou dobou patrí asi k tým najnáročnejším. Náš najskúsenejší člen v tejto oblasti nám objasňoval postupne problematiku takéhoto stretu. Je nutné stále myslieť nato že zlodej nemusí byť sám a stále sa musíte snažiť kontrolovať pokiaľ možno čo najviac priestoru okolo auta a aj tak sa vám to nepodarí pretože je tma a ďalší zlodej môže byť za každým tmavým rohom. Preto treba stále myslieť na svoje krytie a snažiť sa vyriešiť situáciu čo najrýchlejšie. Pri riešení tejto situácie sme sa obzvlášť zapotili pretože sme zistili že skoro každé riešenie má svoje nevýhody a takmer neexistuje správne riešenie. Môžete len spraviť maximum preto aby ste minimalizovali niektoré faktory.

Aké je najlepšie počasie na tréning – naše heslo: to najhoršie je pre nás to najlepšie!
Takmer bez  prestania sústavný dážď po celý de
ň.

Začali sme ďalším z radu cvičení na búranie psychických blokov. Popre simulujúce útočníkov boli umiestnené po stranách a v strede boli nezúčastnené osoby ktoré zastupovali naši strelci. Cvičiaci strelec musel prebehovať akoby „v dave ľudí“ a postupne eliminovať útočníkov. Toto cvičenie pestuje v strelcovi psychickú odolnosť a obrovskú zodpovednosť pri pohybe so  zbraňou medzi živými ľuďmi a alfou aj omegou  takýchto postupov a to -prstom mimo spúšť vždy keď nie som 100% rozhodnutý a oprávnený strieľať. V každom inom prípade nemôže strelca prekvapiť žiadny nepredvídaný pád, náraz do prekážky alebo iná udalosť na ktorú nemá priamy vplyv a vždy bude mať kontrolou nad zbraňou resp. náhodnom vystrelom.
Ďalšie drilové cvičenie bolo postavené tak aby strelca donútilo neustále stabilizovať svoju polohu a napichovať na ciele pri sústavnom postrkovaní jeho chouchom.
Posledný typ cvičenia ktorému sme sa venovali až do konca bol vyvrcholením našich schopností a mal preveriť úspešnosť našej psychickej odolnosti, kondície a vôle bojovať až do konca. Tento koncept je v podstate základom bojového systému Izraeli combat shooting kde sa používa na utužovanie strelcovej vôle pokiaľ možno čo najčastejšie ho dostávať až na dno jeho schopností ako fyzických tak psychických. V našich podmienkach sme to vytvorili tým že strelec sa vydal na „krížovú cestu“ a dostal pokyn že bude poslúchať iba príkazy určeného choucha a bude ich plniť za každú cenu. Ďalší dvaja partneri boli inštruovaný aby všemožnými spôsobmi znemož
ňovali jeho akúkoľvek činnosť pri klikovaní, presune, vstavaní, streľbe a do toho ešte musel strelec útočiť na lapu údermi podľa zadania. Cele cvičenie mohol ukončiť jedine chouch. Tým sa dosiahlo toho že strelec musel prekonať všetky prekážky aj keď si myslel že už ďalej nemôže a to aj v nepriaznivom počasí. Tým sa naučí bojovať za akýchkoľvek podmienok ktoré môžu nastať.
V závere by som sa rád poďakoval správcovi strelnice pánovi .Judr. Dvorskému, ktorý nám poskytol strelnicu na nácvik našich simulácií a bez ktorého by nebolo možné  pozvať kolegov z českej republiky a ani zrealizovať náš tréning bojových simulácii.
V neposledne musím poďakovať Johnnymu Hawkovi za jeho ochotu prísť z diaľky a svojimi cennými vedomosťami obohacovať naše spoločné bojové simulácie, ako aj ostatným účastníkom, Tomášovi, Honzovi, a Ondrovi za plné nasadenie počas tréninku.

 

Organizátor Bojových simulácii na Slovensku: Lukáš