Ve dnech 17.1 – 20.1.2011 se členové Bojových simulací a občanského sdružení Defense Tactics na pozvání roty SAR zúčastnili již podruhé výcvikového týdne bojových střeleb pro piloty. Výcvik byl součástí přípravy nasazení jednotky vrtulníkového letectva z Přerova do ZO ISAF HELI – UNIT s nasazením v Afghánistánu.

Výcvik byl zaměřen na bezpečnou manipulaci se zbraní a seznámení pilotů se systémem Izraelské bojové střelby (ICS).  Piloti se s tímto druhem střelby setkali poprvé, a proto se kladl důraz především na bezpečnou manipulaci a pohyb se zbraní.  K dispozici měli pistole Vz82 a velká část nácviku byla vedena tzv. suchým drilem.  Postupem času zjišťovali, své nedostatky a sami dokázali efektivním způsobem jejich odstranění. V pokročilejší fázi výcviku byly do zbraní nasazeny závady a piloti se je museli naučit pod stresem odstraňovat a efektivně vyřešit danou situaci.

Pod vedením instruktorů SAR z Vyškova byl dán důraz na zvládnutí bojové střelby ze samopalu Vz58. V podstatě hlavní palební zbraň se kterou budou muset operovat v případě sestřelení nepřítelem. První den se piloti seznamovali s nástřelem svěřených zbraní základy taktiky boje na krátkou vzdálenost. Následující dny se poté zdokonalovali v obranných a útočných taktikách postupu při střetu s nepřítelem. Mezi základní dovednosti které museli zvládnout byl nácvik střelby jednou rukou, odstraňování zaseklých nábojů, výměna zásobníků a střelba zpoza krytu. Některé drily byly účelně vedeny pod stresovou situací a větší kardio zátěží.

Samostatnou skupinou bylo 6 istruktorú ze 102. Průzkumného praporu kterým byla venovaná speciální péče aby se se systémem ICS seznámili co možná nejlépe. Protože šlo o menší skupinu a ich základné dovednosti ovládaní zbraní byli na vyžší urovni jako u skupiny pilotú, šel výcvik výc do hloubky  aby pozdej byli schopni dále šírit nabité dovednosti. Od základného postoje, pointingu , přebíjení , nouzové použití zbrane jednou rukou a stím spojenou manipulací až po odstraňovaní jednoduchých i náročnějších poruch na zbrani. Na záver si skupina vyskoušela pokroče techniky strelby za pohybu a transfer z dlouhé zbrane na krátkou.

Součástí výcvikového týdne byly i noční střelby při kterých účastníci zjistili své dispozice a změnu prostředí při nočních operacích. Své znalosti poté museli předvést při nočních střelbách z útočné pušky a pistole na terče při minimálním anebo žádném osvětlení. Zde se jim hodilo vše, co se předcházející dny ve střelbě z pistole naučili. Díky pečlivému drilu dokázali i za minimálního osvětlení si zapamatovat polohu cíle a zasáhnout jí „pouhým“ napíchnutím pistole před sebe a terč trefit.

4 dny ostrého bojového výcviku rozhodně nestačí pro zvládnutí nasazení v nepřátelském prostoru. Rozhodně ale bylo znát ohromné zlepšení ve výsledkách střeleb v den poslední oproti dnu prvnímu.  Původním cílem bylo piloty pouze seznámit s taktikou ICS střelby a základní manipulace se zbraní. Díky šikovnosti pilotů jsme ale mohli posunout celé cvičení na vyšší úroveň a předat jim znalosti, které jim zvýší jejich šance přežití v případě přímého kontaktu s nepřítelem.