K napsání krátkého článku o tomto druhu bojové střelby jsem se rozhodl proto, abych případným zájemcům i odpůrcům zkusil pár věcí vysvětlit.

 

Co je Izraelská bojová střelba (ICS)? Co si pod tímto pojmem představit ?

 

Izraelská bojová střelba je především koncept nebo platforma. V žádném případě se nejedná o dogma, které určuje, že toto jediné je správné a ostatní střelecké koncepty jsou špatné. ICS je střeleckým konceptem, který vznikl na základě reálných bojových zkušeností. Nezáleží jestli dopadly s negativním, anebo pozitivním výsledkem. Výsledkem bylo poučení se z chyb v reálném bojovém prostředí a zajistit, aby se situace se špatným výsledkem neopakovaly. ICS koncept obsahuje mnoho prvků, které jsou zastoupeny i v dnešních ,,moderních“  střeleckých systémech, které z něho dodnes čerpají.

ICS je i metodika učení, kdy se student učí a v procesu učení opakuje již probírané. Na to navazují další vědomosti a dovednosti. Bavíme-li se o střeleckém výcviku ICS Basic nebo ICS Advanced, pak jsou tyto kurzy zaměřeny pouze na jednotlivce jako takového, nejedná se o žádnou týmovou taktiku malých jednotek či skupin. V žádném případě nejde o to být "tactical cool". Úrovně kurzů Basic i Advanced pokrývají potřeby pro efektivní vyřešení sebeobranné situace za použití zbraně. ICS poukazuje na to, že sebeobranná situace stojí  právě na jednotlivci a jeho schopnostech. Ve svém pokročilejším stupni ICS na úrovni speciálních jednotek obsahuje i aspekty boje a střelby ve dvojicích a zásahových týmech. Někdo může namítnout, že ICS jehož hlavní vzestup byl koncem 80 let je systém zastaralý a nemoderní. Že v dnešní době speciální jednotky používají jinou koncepci. Může být… Izraelské speciální jednotky využívají při svém výcviku koncepty, které si každá jednotka přizpůsobuje svému zaměření. Včetně nošení náboje v komoře v oblastech zvýšeného rizika. Ve finále nezáleží na tom, co ta daná speciální jednotka používá a co se učí. Ona s vámi na ulici nebude. Budete tam vy se svojí zbraní a se svými schopnostmi a dovednostmi.

To vše pod naprostou fyzickou i psychickou zátěží. ICS je komplexní záležitost, která propojuje dovednosti a znalosti s bojovou agresivitou. ICS je systém, kde se učí nejen střílet a zasahovat, ale i bojovat hlavou. Systém cvičení v ICS je záměrně postaven tak, aby se střídaly věci technické a věci dynamické. To vše pod zátěží, která vás potká na ulici. Tvrdost výuky systému vás naučí mířit a zasahovat bez nutnosti použití mířidel. Nic jiného vás neprověří tak důkladně jako střelba pod zátěží. Neustálým tréninkem přestává být stres ze zátěže v nenadálých situacích vaším problémem.  

 

Několik srovnání  ICS s ,,moderními střeleckými koncepty

 

ICS

Moderní systémy

Míření obouma očima

Ano

Ano

Střelba jednou rukou

Ano

Ano

Stabilní postoj

Ano

Jak kdy..

Zatajený dech při střelbě

Ano

Jak kdy..

Ovládaní zbraně v úrovní očí

Ano

Většinou ne

Kontrola zbraně při střelbě

Ano

Ne, zbytečnost

Natahování jednou rukou

Ano, velmi dobře

Ano, ale ne často

Míření tělem

Ano

Ne  

Stabilizační technika po běhu

Ano, velmi dobře

Ne, zbytečnost