1.deň

Ďalší seminár v rade pravidelných návštev Leeho Morrisona v českej republike sa niesol v duchu techník „low profile combatives“  voľne preložiteľné ako techniky nižšej intenzity alebo menej nápadné. Cieľovou skupinou na používanie takýchto techník sú policajti, ochranka a samozrejme aj civil, ktorý potrebuje zvládnuť menej agresívneho útočníka alebo zvládnuť útočníka spôsobom, ktorý nepúta veľmi pozornosť.

Jedným zo základných pilierov týchto techník je klinč. Lee nám ukázal ako účinne využívať počas klinču náhodné údery do hlavy na spôsobenie dočasnej dezorientácie a tým rýchlejšie a účinnejšie zvládnuť situáciu čo je výhodné jak pre obrancu, tak pre útočníka pretože obranca nie je nútený začať používať agresívnejšie a viac devastačné techniky ako je nutné.

Následne sme sa dostali k technikám účinného vyvádzania agresívnej osoby z určitého priestoru, kde boli prezentované jak mäkké tak tvrdšie donucovacie metódy, ktoré svojou povahou „low profile combatives“ nenápadne dopomáhali k nenápadnému zvládnutiu protivníka.

Záver patril technikám kedy už „diplomacia“ nefunguje a nie je možné riešiť situáciu inak ako plne ju ovládnuť agresivitou a prevahou v štýle Urban Combatives.

2.deň

Vstupenka do tejto časti seminára je vyhradená inštruktorom RBSD a im spriaznených klubov, ktorý sa snažia šíriť princípy UC vo svojich lokalitách. Hlavná téma bola dokonale prepracovaná „Psy-com“  takzvaná psychológia boja. Táto veľmi obsiahla téma bola študovaná hlavným predstaviteľom Leeho Morrisona podrobne jak teoreticky tak aj prakticky. Osobne si veľmi cením jeho otvorenosť a úprimnosť ohľadom toho ako popísal, že sa musel už od veľmi skorého veku vyrovnať s násilím v jeho okolí a aká dlhá cesta ho viedla až k jeho súčasnému renomé. Je to preto človek na správnom mieste pokiaľ sa chcete niečo dozvedieť o tom ako fungujú prirodzený predátori na ulici, ako fungujú skupiny, ako si vyberajú ciele a miesta útoku, čo ich k tomu vedie. Ako popisuje Lee, 90% hlava, 10% fyzické schopnosti – to je to čo potrebujete aby ste prežili.

Z tohto dôvodu je Urban Combatives značne zamerané na zvládanie prirodzenej agresivity každého človeka na jeho vlastnú obranu. Bolo nám ozrejmené doslova klinicky krok po kroku čo všetko v tele vyvoláva strach , stres, adrenalín  a ako sa učiť tieto procesy zvládať .

Niekoľkými praktickým drilmi sme pracovali na týchto schopnostiach z pohľadu útočníka i obete.

Dostali sme tak komplexný pohľad na sebaobranu a násilie, ktoré k nej bohužiaľ patrí a je mnohokrát na tréningoch iných typov sebaobrany ignorované.

Lukáš