Tréningy

V tejto časti stránky by sme vás radi uviedli do základných pojmov týkajúcich sa našich činností a princípov, ktoré využívame pri našich tréningoch a seminároch.

  • Sebaobrana

Súbor fyzických a psychologických  nástrojov určených k ochrane ostatných alebo seba samého pred priamym alebo nepriamym  útokom na zdravie alebo život. Techniky sebaobrany by mali smerovať k čo najrýchlejšiemu  zvládnutiu agresie súpera. Mali by byť jednoduché na naučenie a fungovať  pod veľkým stresom, po únave aj po zranení. Veľké množstvo techník a techniky s nutnosťou učenia v dlhých časových úsekoch nie sú na sebaobranu vhodné.

K psychologickým nástrojom patrí napr. NLP (Neuro Liquistic Programing) čo znamená programovať svoju myseľ na boj v zmysle motivácie na víťazstvo a prekrývanie strachu zdravou agresivitou.

Sebaobrana sa však začína omnoho skôr ako je nutné použiť tieto nástroje. Je v našej pozornosti a vo vnímaní nášho okolia. Rozpoznávanie znakov, ktoré nám môžu napovedať, že sa útok blíži. Rozpoznanie potenciálneho problému a včasné vyhnutie sa stretu je tou najlepšou sebaobranou.  Takéto chovanie môžeme nazvať práve Taktika obrany. Vo veľkej väčšine prípadov je totiž možné správnym prístupom zvládnuť situáciu vlastným „taktickým“ chovaním tak, že k boju vôbec nedôjde.

Prečo trénovať sebaobranu ?

Dôvody nemusia byť vždy nevyhnutne bezpečnostného charakteru. Tréning sebaobrany rozvíja pozitívne  mnohé ľudské vlastnosti rovnako ako mnoho iných fyzických aktivít v oblasti fyzickej a duševnej kondície, koordinácie tela a podobne. Avšak má oproti bežným aktivitám výhodu v tom, že vám môže veľmi pomôcť v prípade že budete napadnutý vy alebo niekto iný. Súčasťou našej koncepcie sebaobrany je aj vzdelávanie sa v prvej pomoci. Človek je tak pripravený komplexne riešiť kritické situácie s duchu hesla „kto je pripravený nie je prekvapený“.

  • Bojová streľba

Streľba ako taká je sama o sebe veľmi špecifická činnosť. Nie je pre každého a je nutné splniť jak zákonné tak odborné  podmienky na to aby sa jej človek mohol venovať či už športovo alebo vlastniť zbraň na sebaobranu, prípadne do služby. Strelná zbraň výrazne zvyšuje šance na zvládnutie silnejšieho súpera alebo viacerých súčasne. Jej použite v sebaobrane ako aj v službe je ale veľmi náročnou záležitosťou jak z pohľadu schopností tak psychiky. Je nutné počítať s mnohými premennými a rizikom súdneho stíhania. Preto by človek, ktorý strelnú zbraň vlastní mal brať svoje praktické a odborné znalosti veľmi vážne.

Na našich seminároch a tréningoch preto využívame desiatkami rokov overenú metodiku Izraelskej armády – skrátene ICS (Izrael combat shooting).

Metodika pramení zo skúseností armády ,desaťročiami testovanej v boji s terorizmom. Je postavená na intuitívnom využívaní postoja, dynamických zmenách a univerzálnych technikách ovládaní zbrane tak aby bola zabezpečená maximálna efektivita streľby aj v tých najhorších podmienkach boja.

Kladie sa obrovský dôraz v prvom rade na bezpečnú až povedomú manipuláciu so zbraňou. Vďaka tomu sa už v základom výcviku môže strelec dostať na veľmi vysokú úroveň bojovej efektivity i pod značným stresom.