V sobotu dna 24.9.2011  zorganizovala skupina bojovíchsimulací seminár zameraný na zvládanie krízových situácii. Ako taký bol rozdelený do niekoľkých častí, kde sa výklad striedal s praktickými ukážkami.

Na začiatku sme prebrali bezpečnú manipuláciu so zbraňou, podávanie zbrane 2.osobe, rozobrali sme výhody nosenia náboja v komore a mimo nej. Pre lepšiu predstavu o tejto téme si členovia semináru jednoduchým cvikom vo dvojici vyskúšali, aká veľká je vzdialenosť na ktorú ich útočník dokáže dostihnúť pri pokuse tasiť vlastnú zbraň. Je naozaj nevyhnutné ovládať omnoho viac ako len tasenie zbrane s nábojom v komore.

Následne sme preverili strelecké schopnosti účastníkov po fyzickej záťaži kedy sme vytvorili prostredie fyzicky a psychicky náročné pomocou povelov, klikov, úderov na lapu, sirény a streľby slepých nábojov zo sa58.Toto cvičenie tiež preverilo vybavenie strelcov, kedy sa nesprávne umiestnenie púzdier a dotiahnutie opasku takmer okamžite prejavilo. Rovnako ako schopnosť zasiahnuť kovový terč na pomerne malú vzdialenosť.

Praktickou formou sme ďalej prebrali pred konfliktnú časť a prvotné odstrčenie protivníka pri eskalácií konfliktu. Dôležitou časťou bola prednáška o legislatíve NO a KN tak ako ju

vníma polícia a súdnictvo, aký tenký lad je pod človekom pokiaľ sa rozhodne použiť strelnú zbraň. V tejto súvislosti sme nadviazali na techniky boja so strelnou zbraňou na krátku vzdialenosť kedy je obranca povinný vyzvať útočníka aby sa vzdal, prípadne použil úder zbraňou alebo varovný výstrel. Členovia bojovichsimulacií predviedli svoju verziu takéhoto úderu a účastníci si tento spôsob prakticky vyskúšali.

Konflikt sa však nie vždy musí týkať len nás osobne ale dostane sa do fázy kedy je už nás zásah nevyhnutný, preto techniky presunu chránenej osoby za chrbát môžu byť veľmi užitočné. Tiež ovládnutie situácie a navigovanie osoby, ktorá je nejakým spôsobom otrasená a dezorientovaná do bezpečného priestoru za stálej kontroly útočníka.

Veĺká časť bola venovaná fenoménu aktívneho strelca. Praktickým spôsobom si všetci precvičili ako sa správať keď začujú streľbu ako nájsť kryt, pomôcť ľuďom, ktorý to potrebujú. V prípade, že sú sami vo výhodnej pozícií ako útočníka eliminovať. Pomocou simulačného streliva si každý túto variantu na vlastnej koži vyskúšal.

Ak už hrozba pominie je našou povinnosťou zo zákona poskytnúť prvú pomoc každému kto ju potrebuje a to vrátane útočníka. Preto sme sa v ďalšom bloku seminára zamerali práve na prvú pomoc. Prakticky sme si vyskúšal masáž srdca alebo núdzový odnos/odťah raneného.

Tá najhlavnejšia časť seminára prišla na jeho závere, kde mal zúročiť každý to, čo si v priebehu niekoľkých hodín vyskúšal. Po vzore skutočných udalostí zo života sme vytvorili simulované situácie ,ktoré sa pokúsil každý vyriešiť ako najlepšie vedel. Znovu pomocou simulačného streliva vo svojej vlastnej zbrani. Tento spôsob slúži hlavne na prekonávanie psychických blokov v súvislosti s mierením na človeka. Sú známe prípady kedy práve tento faktor zobral výhodu obrancovi so strelnou zbraňou.

Riešenie situácie však nespočívalo len v likvidácií útočníka, ako sa najčastejšie práve takéto cvičenia končia. Bolo nevyhnutné zvládnuť omnoho viac. Zaistenie zbrane, svedkov, volanie na políciu, pomoc rameným, príjazd polície na miesto.

Napriek tomu, že každý vedel veľmi dobre, že je to len simulácia, často bol problém vôbec sa nahlas ozvať, vyzvať útočníka, zorganizovať pomoc. Okolo stojaci si tak mohli všimnúť ako ľahko sa celá situácia dá pomýliť zo strany človeka, ktorý videl iba jej zlomok. Do toho krik ranených, hukot sirén, prípadne ďalší útočníci. Každý si naplno prežil tento chaos a získal k nemu rešpekt. Získal mnoho informácií sám o sebe samom s ktorými môže pracovať. A to bola aj hlavná myšlienka organizátorov. Na záver obdŕžal každý na pamiatku osvedčenie o účasti na seminári. Členovia bojovichsimulacií poďakovali za svedomitý prístup a bezpečný priebeh seminára.

S prianím skorého stretnutia na ďalšom seminári a bezpečného návratu domov sme sa vo večerných hodinách rozlúčili s účastníkmi.